Home < 매장안내 < 카페마운틴
 
  [위 치] : 농업생명과학대학 1호관 옆
  [규 모] : 105.3㎡
  [운영시간] : 학기중 08:30 ~ 19:00 / 방학중 10:00 ~ 17:00
    토요일 10:00 ~ 17:00 / 일 / 공휴일 휴무
  [주요품목] : 커피,아이스크림,아메리칸 핫도그,아이스크림,쿠키, 제과빵,케잌등
  [전화번호] : 033)250-7795