Home < 매장안내 < 카페마운틴
 
  [위 치] : 60주년기념관 1층
  [규 모] : 273.95㎡
  [운영시간] : 평일 08:30 ~ 20:00(학기중)
    평일 09:00 ~ 19:00(방학중)
    토요일,일요일 휴무
  [주요품목] : 커피,아이스크림,아메리칸 핫도그,아이스크림,쿠키, 제과빵,케잌등
  [전화번호] : 033)250-7792